Name Ringtone Maker

Trình tạo nhạc chuông tên tôi cho phép bạn tạo nhạc chuông tên cá nhân hóa miễn phí với âm nhạc

*Chọn Nhạc chuông
OR
Select from library

- Only Mp3

*Nhạc chuông đã chọn
Chọn giọng nói
Volume
0% uploading

How to create a name ringtone

  1. Tải lên nhạc chuông của bạn hoặc chọn nhạc chuông hiện có từ thư viện của chúng tôi.
  2. Thêm tên của bạn.
  3. Chọn một tin nhắn để phát cùng với tên của bạn.
  4. Chọn ngôn ngữ và giọng nói để đọc tin nhắn và tên của bạn.
  5. Nhấp vào nút Tạo nhạc chuông để tải nhạc chuông của bạn xuống. Hệ thống sẽ tạo nhạc chuông cho cả Iphone (M4R) & Android (MP3) .